Gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık

Türkiye’den Ev Alana Vatandaşlık

Who buy home from Turkey can take Turkish Citizenship

12 Ocak 2017 Tarihinde yayınlanan resmi gazetede bazı şartları yerine getiren yabancılara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilecektir.

Bu Şartlar şu şekilde sıralanmaktadır.

  • En az 2 Milyon Dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve durum Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 1 Milyon Dolar tutarında taşınmazı tapu kayıtlarında en az 3 yıl satılmaması şehri koyulması şartıyla satın aldığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 100 Kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 3 Milyon Dolarlık mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren herhangi bir bankaya yatırıldığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
  • En az 3 Milyon Dolar tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak kaydıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen;

yabancıların Vatandaşlık başvuru yapabilmeleri uygun görülmüştür.

English 

These Apply Terms are listed as follows

  • At least 2 Million Dollars worth of fixed capital investment has been realized and the situation determined by the Ministry of Economy,
  • Provided that at least 1 Million Dollars shall be purchased in the title deed registry for at least 3 years, provided that it is not located in the city, it shall be determined by the Ministry of Environment and Urbanization,,
  • The Ministry of Labor and Social Security, which employs at least 100 workers,
  • The Bank has deposited at least 3 Million Doll deposits in any bank operating in Turkey provided that it keeps deposits for 3 years and the Bank determined by the Banking Regulation and Supervision Agency,
  • At least 3 Million Dollars The State Treasury purchased by the Undersecretariat of Treasury for 3 years;

It is deemed appropriate for foreigners to apply for Citizenship.