2018 Yılı Çalışma izni Harçları

Çalışma izni harçları 2018 yılı için aşağıda belirtildiği gibidir.

 

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARISÜRE2017 YILI HARÇ TUTARI2018 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
537,50 TL615,20 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi5375,00 TL6152,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi5375,00 TL6152,70 TL

 

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 615,20 TL harç istenir.

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

30 Aralık 2017 tarih ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2018 den itibaren geçerli olacak 2018 yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ2017 YILI2018 YILI
63,00 TL72,00 TL