Yabancıların Ehliyet Değişim İşlemleri

Yabancıların Ehliyet Değişim İşlemleri

Yurt dışından alınmış olan sürücü belgeleri ilgili kanunlar ve ikili ve çok taraflı uluslar arası anlaşmalar çerçevesinde yabancıların ve Türk vatandaşlarının herhangi bir eğitim ve sınav şartı aranmadan denk olarak sürücü belgeleri değişimi sağlanır. Türk vatandaşlarının yurt dışında değiştirdikleri ehliyetlerini yurda döndükten bir yıl içinde tekrar değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi taksirdi araç kullanmaları yasaktır.

Yabancı uyruklu kişilerin ve Türk vatandaşların yurt dışında ehliyet değiştirmeleri sürecinde;

Karşılıklı anlaşmalara dayalı eğitim ve sınav şartından muaf olarak ehliyet almak istenenlerde yaş, sağlık ve belirli suçlardan hüküm giymeme şartları aranmaktadır. İkili anlaşmalar uyarınca yabancı diplomatik muafiyete sahip kişilerde ise herhangi bir koşul aranmamaktadır.  Diğer yabancı uyruklu kişiler için gerekli işlemlerin tamamlanması durumunda gerekli hallerde dışişleri bakanlığı tarafından inceleme yapılabilir.

Yabancıların ehliyet değişimi sırasında istenen evraklar:

  • Süreci belgesi klasörü ( şoförler derneğinde temin edilebilir)
  • Sürücü belgesi müracaat formu ( form trafik tescil kuruluşunun elektronik ortamında doldurulmalıdır.)
  • Mevcut ehliyetinin noterden veya elçilikten onaylı tercümesi
  • Yabancılar için ikametgah tezkeresi
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Sürücü belgesi için olur raporu
  • Kan grubunu gösteren belge (onaylı bir şekilde)
  • Yabancı ehliyetinin fotokopisi – nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
  • Sürücü belgesinin sınıfına göre harç makbuzu
  • Ehliyet ücretiyet deği

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

+9 212 853 99 90