Türkiye – Irak Arasında Vizeler Kaldırıldı

irak-turkiye

28 Ekim 2016 Tarihi itibariyle vizeler kaldırılmıştır.

28 Ekim 2016 tarihi itibariyle Türkiye ve Irak arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırılmıştır. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, 2014 yılından beri üzerinde çalışılan bu uygulamanın sonunda yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bu anlaşma ile  diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk ve Irak vatandaşlarının Irak ve Türkiye’ye seyahat için artık vizeye ihtiyaç duymadan seyahat edebilecekleri anlamına geliyor.

After 28 October 2016 Iraqi Citizen visa-free for Turkey


Yasa Dışı Göç Azaldı

Irak’tan Türkiye’ye 2016 yılı itibariyle başlatılan yeni vize uygulaması ve kolaylıklarıyla , şartları yerine getiren Iraklıların kolay ve hızlı bir şekilde vize alabilirken, Irak’tan Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkelerine yasadışı göçün ise önemli bir şekilde azaltıldığını da söyledi.

Türkiye’de Yasal Oturma İzni

Irak’tan gelen kişilerin Türkiye’de normal vize süresinden fazla kalması durumlarında ikamet izni ( oturma izni ) almaları söz konusudur. Bu konuda ise şirketimiz sizlere en üst seviyede danışmanlık hizmeti verecektir. Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

 

İkamet İzni Uzatma İşlemleri

İkamet İzni Uzatma İşlemleri

Türkiye’de ikamet izinleri vizenin veya vize muafiyetine tanınan süre içerisinde ya da 90 günden fazla kalacak yabancılar için zorunludur. Ülkemizdeki yabancıların kendilerine verilmiş olan ikamet izinlerini 6 ay içerisinde kullanmazlarsa ilgili belge geçerliliğini kaybeder. Yabancıların ikamet izinleri ikamet belgesine yer alan süre kadar geçerlidir. İkamet iznini uzatmak için bitiş tarihinden önceki 60 günün başlangıcı esas alınacak şekilde ikamet izni süresini uzatma başvurusu yapılır. ilgili evrak resmi kurum tarafından sürenin bitiş tarihi esas alınarak işlem yapılır ve buna göre süre uzatılır. Süresi  içinde yapılan izin uzatma işlemleri yabancılarda bir hak kaybına neden olmaz.

Süresi biten ikamet izinleri birçok hak kaybına neden olur. İkamet izinsiz geçen süreler izinli günlerin kullanılması sırasında hak kaybına neden olabileceği gibi kaçak çalışma olarak da kabul edilir. Bu durumda yabancılar kaçak çalışma yasaları gereğince para cezası ödemekle yükümlü olurlar. ikamet izinlerini uzatmayan yabancılar yasalar gereği sınır dışı edilir. İzinsiz süre göz önüne alındığında Türkiye’ye giriş yasağı da konulabilir. İkamet iznini uzatmak isteyen yabancılara harca tabi olmayan izin belgesi verilir. Bu belge sayesinde izin süreleri bitmiş dahi olsa haklarında alınacak karara kadar Türkiye’de oturma hakkı elde ederler.  Danışmanlık hizmeti veren yerler sizler adına bu işlemlerin takibi gerçekleştiriyor. İşlemlerinizin süresi geçmeden ve kolaylıkla tüm izinleri alabiliyorsunuz.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

 

120 gün kısıtlamasından dolayı ikamet iptali kaldırıldı

göç idaresi
Türkçe

Bilindiği gibi Türkiye’de ikamet izni alan yabancılar 1 yıl içerisinde toplamda 120 gün yurt dışında ikamet ettikleri taktirde ikamet izinleri iptal edilmekteydi. Geçen hafta yayınlanan yeni düzenle ile birlikte artık 1 yıl içersin de yurt dışında kalınma süresi ile ilgili bir kısıtlama hükmü kalmamıştır dolayısıyla artık bu sebepten dolayı ikamet izinleri iptal olmayacaktır. Fakat bu konuda ki en önemli husus 13 Ağustos 2016 tarihinden sonra ikamet izni alanlar için geçerli olacaktır. Başvuru tarihleri değil ikamet kartının düzenlenme tarihi önemli bir husustur.

English

If you have residence permit from Turkey before when you stay 120 days out of Turkey your permit was cancel in 1 year. But now if you take after 13 Agust 2016 residence permit, there is a no limit for stay out of Turkey.

 

 

 

Oturma İzni İşlemleri Süreci

Yabancıların Oturma İzni İşlemleri Süreci

Yabancılar kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere oturma izni alabilirler.

Yabancıların Kısa Dönem Oturma İzni için izlemeleri gereken yol

Türkiye’de mülk sahibi olan yabancı kişilere ve ticari faaliyet yürüten yabancılara 1 yıl süreyle oturma izni verilmektedir. Ülkemizde iş kuracak, ticari faaliyette bulunacak ve taşınmazını olduğunu belgeleyen yabancılar Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ilgili belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

 • İlk defa oturma izni başvurusu yapacak yabancılar
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Pasaport veya pasaport yerine geçebilen ilgili belge ve belgenin fotokopisi
 • Türkiye’de kalacağı süre içersinde maddi açından gerekli imkana sahip olduğuna dair beyanda bulunması istenir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilmiş provizyon belgesi
 • Sağlık sigortasını gösteren belge
 • Satın aldığı konutun kendisine ait olduğunu kanıtlayan belge
 • Genel Sağlık Sigortasına başvuru yaptığına dair belge 

Yabancıların Uzun Dönem Oturma izni için izlemeleri gereken yol

Yabancılar Türkiye’de uzun dönem oturma izni alabilmek için en az 8 yıl kesintisiz ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. İkamet durumuyla ilgili belgelerli Göç idaresine teslim ederek işlemlere başlanır.

 • Başvuru için
 • İzin formu
 • Pasaport
 • İzin belgesi
 • İki adet fotoğraf
 • Sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • Satın aldığı konutun kendisine ait olduğunu kanıtlayan belge
 • Türkiye’de kalacağı süre içersinde maddi açından gerekli imkana sahip olduğuna dair beyanda bulunması istenir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilmiş provizyon belgesi

vc_row]

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

[/vc_row]

Türkiye’de Ev Alana İkamet İzni

Türkiye’de Ev Alana İkamet İzni

Ülkemizde taşınmaz satın alan yabancıların oturma izni mütekabiliyet kapsamında uzatılmış durumdadır.  Yeni düzenlemeyle Türkiye’de mülk satın alan yabancıların 3 ay olarak belirlenen oturma izinleri 1 yıla uzatılmış durumdadır. Hüküm resmi gazetede onaylanmış ve yabancılar ve uluslar arası korum kanununda da kısa dönem ikamet izni Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar en az bir yıl oturabilir şeklinde belirtilmiştir. Belirtilen kararla ülke menfaatlerinin söz konusu olduğu durumlarda Bakanlar Kurulu’nca önceden belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı kişilere ülkemizde taşınmaz satın almasına olanak sağlandı. Verilen izin ile dünya üzerinde yer alan 183 ülkenin vatandaşlarına ülkemizde belirtilen şartlar çerçevesinde konut, arsa gibi taşınmazları satın almalarının önü açılmış oldu.

Yabancılara taşınmaz satışının önü açılmasıyla gayrimenkul sektörü de fayda sağladı. Kısa vadede yabancılara mülk satışıyla yılda  2 milyar dolardan 5 milyar dolara uzun vadede ise 10 milyar dolar getiri sağlandı. Uzun vadede yabancılara konut satışın yıllık bazda 20 bine ulaşması bekleniyor. Ülkemizde taşınmazı olan yabancılar kısa dönem ikamet izni kapsamı içersindedir. Kanunda kısa dönem ikamet izni birer yıllık sürelerle verilmektedir. Mülk sahibi olmak isteyen yabancılar istenmesi durumunda adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmalıdırlar. Bunun yanı sıra ülkemizde kalacağı adrese ait bilgileri vermeleri de gerekir. Mevcut yasa ile Türkiye’de mülk edinme teşvik kapsamında yer alır.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.