Türkiye – Irak Arasında Vizeler Kaldırıldı

irak-turkiye

28 Ekim 2016 Tarihi itibariyle vizeler kaldırılmıştır.

28 Ekim 2016 tarihi itibariyle Türkiye ve Irak arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırılmıştır. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, 2014 yılından beri üzerinde çalışılan bu uygulamanın sonunda yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bu anlaşma ile  diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk ve Irak vatandaşlarının Irak ve Türkiye’ye seyahat için artık vizeye ihtiyaç duymadan seyahat edebilecekleri anlamına geliyor.

After 28 October 2016 Iraqi Citizen visa-free for Turkey


Yasa Dışı Göç Azaldı

Irak’tan Türkiye’ye 2016 yılı itibariyle başlatılan yeni vize uygulaması ve kolaylıklarıyla , şartları yerine getiren Iraklıların kolay ve hızlı bir şekilde vize alabilirken, Irak’tan Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkelerine yasadışı göçün ise önemli bir şekilde azaltıldığını da söyledi.

Türkiye’de Yasal Oturma İzni

Irak’tan gelen kişilerin Türkiye’de normal vize süresinden fazla kalması durumlarında ikamet izni ( oturma izni ) almaları söz konusudur. Bu konuda ise şirketimiz sizlere en üst seviyede danışmanlık hizmeti verecektir. Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

 

Türkiye’de Vize İhlali Yapan Yabancılar

Türkiye’de Vize İhlali Yapan Yabancılar

Yabancıların vize başvuru işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerde veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklarda yapılır. Türkiye’de de vize başvuruları konsolosluklarda yapılmaktadır. Yabancıların konsolosluklara yapmış olduğu başvurular 90 gün içinde sonuçlandırılır. E-vize uygulamasında da yararlanılabilir. E-vize başvurusu yapıldıktan sonra 24 saat sonrasında yabancıların e-posta adresine ilgili evrak gönderilir. Konsolosluklara yapılacak işlemlerde yaşanabilecek gecikmeler göz önünde bulundurulmalı ve işlemler seyahatlerden en az 1 ay önce yapılmalıdır.

Türkiye’de 180 gün ile 90 gün arasında kalma sürelerini tamamlamış yabancı uyruklu kişiler.  Sınır kapısına gelmeleri durumunda ilgili belgeleri incelemeye tabi tutulur ve verilen izin tarihinden itibaren ikamet izni kalmak şartıyla 10 gün süre içinde bulunduğu bölgede yer alan Yabancı Şube Müdürlüklerine başvuru yapmayı kabul ettiklerini gösteren beyan ile ülke içersine girilmelerine izin verilir. Kanunda belirtilen hususları beyan etmiş olan yabancıların giriş işlemleri yapılır. vize, vize muafiyeti, ikamet izni belgesi, çalışma izin belgesi süreleri için verilen 10 günü aşmış yabancı kişiler haklarında herhangi bir işlem yapılmadan kendiliğinden sınır kapılarına gelmesi durunda ilgili yabancı kişiler hakkında ülkeye giriş yasağı kararı alınmaktadır. Vize, vize muafiyeti, çalışma izni ve ikamet ile ilgili sürenin ihlal edilmesi ve ilgili başvuruların yapılmaması durumunda ise cezalı harç uygulaması söz konusudur. Yabancıların vize ihlali ile ilgili bunun dışında yapılacak yaptırımlarda kanunda belirtilmiştir.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzinleri

calisma-izni

PASAPORTLAR İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri ile ilgili işlemler genel olarak 5682 sayılı Pasaport ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Bir yabacının Türkiye’ye giriş yapabilmesi için yerine getirmesi gereken asgari şartlar aşağıdadır;

Usulüne uygun muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir belge taşımak,
Yurda giriş işlemini, yolcu giriş-çıkışları için belirlenmiş hudut kapılarından yapmak,
Giriş vizesi almak,
Türkiye’ye girmesine izin verilmeyecek yabancılardan olmamak,
Pasaportsuz, vesikasız veya usulüne uygun muteber olmayan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelen yabancılar derhal geri çevrilerek ülkeye alınmazlar.Türkiye’ye pasaport veya yerine geçen bir belge ile girilmesi yönündeki kuralı ihlal edenler hakkında, vatandaş ve yabancı ayırımı gözetmeksizin adli işlem yapılarak, yabancılar haklarında yapılan adli işlem sonucunda sınırdışı edilirler.Hudut kapısı olarak belirlenen yerlerin dışından veya kabul edilebilir bir belgesi olmadığı halde ülkeye girebilmiş yabancıların,haklarında yapılacak adli işlemden sonra idare tarafından sınır dışı edilirler.Türkiye’de ikamet ve seyahat etmek hakkını haiz olabilmek için yabancıların Türkiye’ye girmesi yasaklanmamış ve Pasaport Kanunu hükümlerine uygun şekilde girmiş olmaları zorunludur.
Yabancının Türkiye’ye geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle hudut kapılarımızdan usulüne uygun şekilde giriş yapması gerekmektedir. Yabancının Türkiye’ye gelişlerinde vize muafiyeti aynı zamanda bir vize türü olduğundan vize muafiyetine sahip ülkeler ile vizeye tabi ülke vatandaşlarının Dış temsilciliğimizden almış oldukları amacına uygun veya hudut kapılarında pasaportlarına tatbik edilen bandrol vizelerle giriş yapabilirler.
Yurdumuzda İkamet edecek yabancıların geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli bir belge hamili olmaları gerektiğinden, geçerli pasaportu olmayan yabancılara aksine bir talimat alınmadıkça ikamet izni verilmez veya ikametleri uzatılmaz.
Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarını kullanarak Türkiye’ye giriş yapabilmektedirler ve üç aya kadar ikamet tezkeresi almadan kalabilmektedir.Ancak; herhangi bir amaca istinaden ikamet izni talep eden yabancıların sürelerinin sona ermeden muteber bir pasaport ibraz ederek yetkili Emniyet Makamlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

VİZE UYGULAMALARI

Yabancılar Türkiye’ye gelişlerinde vize muafiyetine sahip ülkeler ile vizeye tabi ülke vatandaşlarının Dış temsilciliğimiz den almış oldukları amacına uygun veya hudut kapılarında pasaportlarına tatbik edilen bandrol vizelerle giriş yapabilirler.
Vize Muafiyeti : İkili veya çok taraflı anlaşmalarla Türkiye’ye girişlerinde vizeden muaf tutlan ülke vatandaşları,Türkiye’ye belirli sürelerle vizesiz giriş yapılabilmesini sağlar.
Bandrol vizeler : Bazı ülkelerin vatandaşları için bu vizeler hudut kapılarından girişte pasaportlarına tatbik edilmek suretiyle belirli sürelerle verilerek giriş yapılabilmesini sağlar.
Meşruhatlı (Açıklamalı) Vizeler : Türkiye’ye gelmeden önce Dış Temsilciliklerimize müracaatta bulunularak pasaportlarına tatbik edilmek suretiyle vize etiketlerinin amaç bölümünde ( çalışma, öğrenim, tedavi vb.)kayıtlı ifadeler düşülerek belirli sürelerle verilerek giriş yapılabilmesini sağlar.

VİZE TÜRLERİ

Tek Giriş Vizesi : Türkiye’ye tek bir girişi sağlar.Verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmadığı takdirde geçerliliği kalmaz.
AÇIKLAMA : Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen tek giriş vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı vize süresi içerisinde vizesinin ikamet sürelerine bağlı olarak ikamet tezkere almadan kalma hakkı sağlamaktadır..Ancak; ikamet süresinin (90) doksan gün üzerinde olması durumunda (180 gün, 365 gün vb.)ilk girişten itibaren doksan güne kadar ikamet ve seyahat edebilirler.)
Müteaddit Giriş Vizesi ( Multiple / Çoklu ) : Verildiği tarihten itibaren üç ay, altı ay ve bir yıllık süreler zarfında Türkiye’ye sayısız giriş için geçerli olan vizeler müteaddit vizeler olarak tanımlanmıştır.Geçerlilik süresi içerisinde, Türkiye’ye her girişte ikamet süresi olarak belirtilen süre kadar oturma hakkı verir.
AÇIKLAMA :
A) Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen müteaddit vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı vize süresi içerisinde vizesinin ikamet sürelerine bağlı olarak her girişte ikamet süresi kadar kalma hakkı sağlamaktadır.Ancak; ikamet süresinin (90) doksan gün üzerinde olması durumunda (180 gün, 365 gün vb.) vize geçerlilik süresi içerisinde her girişte doksan güne kadar ikamet ve seyahat edebilirler.)

B) Hudut kapılarımızda verilen müteaddit vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancılar ise Türkiye’ye ilk giriş yaptığı tarih itibariyle vizelerinin ikamet süresi içerisinde birden fazla giriş yapma hakkı sağlamaktadır.
Transit Vize : Başka ülkelere gitmek üzere Türkiye’den geçişi sağlamak üzere verilen vizedir. Türkiye’den tek bir geçiş için olanlara tek transit, bir gidiş ve dönüş için geçerli olanlara da çift transit vize denir. Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmazsa geçerliliğini kaybeder. Üzerinde ikamet izni bakımından daha kısa bir süreyi gösteren kayıt yoksa, Türkiye’de azami bir ay süreyle kalma imkanı verir.
Dönüş Vizesi : Özellikle tekrar Türkiye’ye gelmek üzere ülke dışına çıkan ve vizeye tabi ülke vatandaşı olan yani tekrar giriş yapabilmesi için vize alması gereken yabancılara, Türkiye’den çıkışlarında talepleri halinde dönüş vizeside verilebilir.Bu tür vizeler münferit pasaportlara verilmektedir.Türkiye’den ayrılış tarihinden itibaren bir yıl Türkiye sınırlarından içeri girmek suretiyle kullanılmadığı takdirde geçerliliği kalmaz.
Çıkış Vizesi : Türkiye’den çıkış vizeye tabi değildir.Haymatloslara ve uyrukluk durumu düzgün olamayan yabancılara, Pasaport Kanununun 18’nci maddesi gereğince verilen pasaportlar bir ay içinde kullanılmadığı takdirde çıkış vizesine tabidir.

İKAMET İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Türkiye’de yabancılara verilen oturma izni “Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi” adı verilen bir belge ile tanzim edilmektedir.
Türkiye’de vize veya vize muhafiyeti süresinden daha fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili Emniyet Makamlarına müracaat ederek ikamet tezkeresi almaları ve Türkiye’de ikamet edecek yabancıların İkamet sürelerinin bitimi itibariyle en geç onbeş gün içerisinde sürelerini uzatmak zorundadırlar.
Çalışmak üzere gelenlerin her halükarda çalışmaya başlamazdan evvel bir ay içerisinde ikamet tezkeresi almış olması gerekmektedir.Bu süre içerisinde işlem yapmayanların Çalışma izinleri geçersiz olur.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yabancılara verdiği “Yabancılara Mahsus Kimlik Kartı” ikamet tezkresi yerine geçen bir belge değildir.
Yabancıların Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak kadar yeterli maddi imkanlara sahip olmaları gerekmektedir.
Geçerli İkamet tezkeresi olup yurt dışına çıkış yapan vizeye tabi ülke vatandaşlarından, tezkerenin geçerlilik süresi içerisinde Türkiye’ye tekrar dönüşlerinde giriş vizesi şartı aranmaz.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzni İçin Öngörülen İstisnai Haller Nelerdir?

calisma-izni

Bu yazımızda sizlere çalışma izni ile ilgili istisnai haller nelerdir? Bunlar hakkında detaylı bir bilgi vermek istedik dolayısıyla aşağıda belirtmiş olduğumuz durumlarda istisnai haller geçerli kılınmıştır.

 • Bir Türk vatandaşı ile evli olmak veya Türkiye’ de evlilik yaşayan ve evliliğinin üzerinden 3 yıl gibi bir süre geçmiş olması bu sürenin sonunda Türkiye’ de yaşamaya karar veren yabancı uyruklu kişiler ve bunların eşlerinden doğan çocuklar çalışma iznine tabidir.
 • Vatansız olarak tabir edilen Türkiye’ye 18 yaşının altında gelmiş burada okumuş ve bir meslek sahibi olmuş yabancı uyruklu kişiler.
 • Herhangi bir nedenden dolayı Türkiye’ye gelmek zorunda kalmış mülteciler veya göçmenler
 • AB üyesi olan ülkelerin vatandaşları ve AB üyesi olmayan eşleri ve çocukları
 • Büyükelçiler veya konsolosluklarda görevlendirilmiş olan diplomatlar.
 • Yapılan anlaşmalar doğrultusunda karşılıklılık ilkesi geçerli olduğu ve de görev süresi belli olan kişiler
 • Bilim adamları ve kültürel bir faaliyet çerçevesinde sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla (4 ayı aşan süre için) Türkiye’ de bulunmak zorunda olan kişiler.
 • Kamu kurum ve kuruşları tarafından sözleşme yapılmış ve de ihaleler nedeniyle ülkemizde kalmak zorunda olan kişiler. Örneğin bir hizmet alımı tesis işletmesi gibi durumlar.

Çalışma süresine dâhil edilecek süreler var mıdır?

 • Kanunen bazı çalışmalar çalışma süresine dâhil edilmektedir örneğin yıllık izinler ve iş kazaları, meslek hastalıklarından iş göremezlik ödeneklerine kadar birçok alanı kapsamaktadır.
 • Türkiye’ de çalışan bir yabancı kişinin süre 6 ayı geçmemesi kaydıyla Türkiye dışında bulunuyor olması onun çalışma süresini de kesmemektedir. Fakat bu durumda ise Türkiye’den başka bir ülkede bulunduğu zaman dilimi onun çalışma süresinden sayılmaz

Çalışma izinlerinin sınırlandırılması noktasında ise Türkiye’nin birçok ülke ile sözleşmesi vardır burada sözleşmeler karşılıklı olarak kazanılmıştır ve bu durumda da çalışma izinleri buna göre değerlendirilmiştir. Genellikle sektörel ve ekonomik koşullar düşünülerek anlaşmaların sağlandığı için burada önemli olan sektördür ve bu sektörle sınırlandırılabilir örneğin tarım sanayi gibi sektörlerde çalışmak için Türkiye’ de bulunan bir yabancı yalnızca bu mesleklerde çalışmak zorundadır.

E-Randevu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

e-randevu

E-randevu yabancı uyruklu vatandaşların işlerini kuruma gitmeden online olarak ve de hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için oluşturulmuş bir sistemin. Sistemin olumlu yönde bir çok etkisi vardır bu nedenle de kurulduğu günden bu yana oldukça fazla kişi tarafından kullanılmıştır. E-Randevu sistemi göç idaresi genel müdürlüğü tarafından kurulmuştur. Türkiye’ de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler ikamet izni başvurusundan tutunda izinler arası geçişlere dair bir çok kolaylığı sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

Bu oluşturulmuş ve hizmete alınmış olan sistem sayesinde bir çok yenilikte aynı zamanda geliştirilmiş oldu çünkü sistemden önce izinleri uzatma işlemlerinde bulunduğunuz il’ in göç idaresi müdürlüklerine gitmek zorunda kalıyordunuz bu da doğal olarak sizde hem bir madde hem de manevi kayba neden oluyordu. Böylelikle artık kurumlar önünde uzun kuyruklar oluşmuyor ve zamanınız boş yere geçirmek zorunda kalmıyorsunuz.  İnternet’ ten aldığınız randevu sayesinde size belirttikleri gün ve saatte orada bulunmanız durumunda işlemleriniz de daha hızlı bir şekilde tamamlanmış oluyor ve siz de gereksiz yere orda saatlerce beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

Ülkemiz hem gelişen teknoloji doğrultusunda ve büyümesine paralel olarak da bu şekilde yeniliklere imza atarak ayrıca çağdaş ve modern bir ülke olma kararlığını rahatlıkla gösterebiliyor eskiyle şimdikine bakacak olursanız bir ilaç için dahi uzun saatler hatta günler boyunca kuyrukta beklerken bugün e-randevu gibi güzel oluşumlar sayesinde her işimizi de planlı bir şekilde sorunsuzca gerçekleştirebiliyoruz.

E-randevu alacak kişilerin işlemlerini yürütecek kimselerin dikkatine!

 • Kesinlikle randevunuza belirtilen saatte gitmeniz ve gidişlerde de evraklarınızın tam olarak hazırlanmış olması gerekir.
 • Eğer ki ikamet tezkeresi için başvuracaksanız o zaman yanınızda yeteri kadar harç ücretinin olması gerekir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz bu iki madde oldukça önemlidir ve ayrıca işlemler için İstanbul’ un dışından başvurmuş olanların ise iptal gerekçeleriyle birlikte hafta içi saat 13.00 – 16.00 saatleri arasında yabancılar şube müdürlüğüne başvurmaları gerekir.