Yabancı Çalışma İzinleri

calisma-izni

PASAPORTLAR İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri ile ilgili işlemler genel olarak 5682 sayılı Pasaport ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Bir yabacının Türkiye’ye giriş yapabilmesi için yerine getirmesi gereken asgari şartlar aşağıdadır;

Usulüne uygun muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir belge taşımak,
Yurda giriş işlemini, yolcu giriş-çıkışları için belirlenmiş hudut kapılarından yapmak,
Giriş vizesi almak,
Türkiye’ye girmesine izin verilmeyecek yabancılardan olmamak,
Pasaportsuz, vesikasız veya usulüne uygun muteber olmayan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelen yabancılar derhal geri çevrilerek ülkeye alınmazlar.Türkiye’ye pasaport veya yerine geçen bir belge ile girilmesi yönündeki kuralı ihlal edenler hakkında, vatandaş ve yabancı ayırımı gözetmeksizin adli işlem yapılarak, yabancılar haklarında yapılan adli işlem sonucunda sınırdışı edilirler.Hudut kapısı olarak belirlenen yerlerin dışından veya kabul edilebilir bir belgesi olmadığı halde ülkeye girebilmiş yabancıların,haklarında yapılacak adli işlemden sonra idare tarafından sınır dışı edilirler.Türkiye’de ikamet ve seyahat etmek hakkını haiz olabilmek için yabancıların Türkiye’ye girmesi yasaklanmamış ve Pasaport Kanunu hükümlerine uygun şekilde girmiş olmaları zorunludur.
Yabancının Türkiye’ye geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle hudut kapılarımızdan usulüne uygun şekilde giriş yapması gerekmektedir. Yabancının Türkiye’ye gelişlerinde vize muafiyeti aynı zamanda bir vize türü olduğundan vize muafiyetine sahip ülkeler ile vizeye tabi ülke vatandaşlarının Dış temsilciliğimizden almış oldukları amacına uygun veya hudut kapılarında pasaportlarına tatbik edilen bandrol vizelerle giriş yapabilirler.
Yurdumuzda İkamet edecek yabancıların geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli bir belge hamili olmaları gerektiğinden, geçerli pasaportu olmayan yabancılara aksine bir talimat alınmadıkça ikamet izni verilmez veya ikametleri uzatılmaz.
Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarını kullanarak Türkiye’ye giriş yapabilmektedirler ve üç aya kadar ikamet tezkeresi almadan kalabilmektedir.Ancak; herhangi bir amaca istinaden ikamet izni talep eden yabancıların sürelerinin sona ermeden muteber bir pasaport ibraz ederek yetkili Emniyet Makamlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

VİZE UYGULAMALARI

Yabancılar Türkiye’ye gelişlerinde vize muafiyetine sahip ülkeler ile vizeye tabi ülke vatandaşlarının Dış temsilciliğimiz den almış oldukları amacına uygun veya hudut kapılarında pasaportlarına tatbik edilen bandrol vizelerle giriş yapabilirler.
Vize Muafiyeti : İkili veya çok taraflı anlaşmalarla Türkiye’ye girişlerinde vizeden muaf tutlan ülke vatandaşları,Türkiye’ye belirli sürelerle vizesiz giriş yapılabilmesini sağlar.
Bandrol vizeler : Bazı ülkelerin vatandaşları için bu vizeler hudut kapılarından girişte pasaportlarına tatbik edilmek suretiyle belirli sürelerle verilerek giriş yapılabilmesini sağlar.
Meşruhatlı (Açıklamalı) Vizeler : Türkiye’ye gelmeden önce Dış Temsilciliklerimize müracaatta bulunularak pasaportlarına tatbik edilmek suretiyle vize etiketlerinin amaç bölümünde ( çalışma, öğrenim, tedavi vb.)kayıtlı ifadeler düşülerek belirli sürelerle verilerek giriş yapılabilmesini sağlar.

VİZE TÜRLERİ

Tek Giriş Vizesi : Türkiye’ye tek bir girişi sağlar.Verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmadığı takdirde geçerliliği kalmaz.
AÇIKLAMA : Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen tek giriş vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı vize süresi içerisinde vizesinin ikamet sürelerine bağlı olarak ikamet tezkere almadan kalma hakkı sağlamaktadır..Ancak; ikamet süresinin (90) doksan gün üzerinde olması durumunda (180 gün, 365 gün vb.)ilk girişten itibaren doksan güne kadar ikamet ve seyahat edebilirler.)
Müteaddit Giriş Vizesi ( Multiple / Çoklu ) : Verildiği tarihten itibaren üç ay, altı ay ve bir yıllık süreler zarfında Türkiye’ye sayısız giriş için geçerli olan vizeler müteaddit vizeler olarak tanımlanmıştır.Geçerlilik süresi içerisinde, Türkiye’ye her girişte ikamet süresi olarak belirtilen süre kadar oturma hakkı verir.
AÇIKLAMA :
A) Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen müteaddit vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı vize süresi içerisinde vizesinin ikamet sürelerine bağlı olarak her girişte ikamet süresi kadar kalma hakkı sağlamaktadır.Ancak; ikamet süresinin (90) doksan gün üzerinde olması durumunda (180 gün, 365 gün vb.) vize geçerlilik süresi içerisinde her girişte doksan güne kadar ikamet ve seyahat edebilirler.)

B) Hudut kapılarımızda verilen müteaddit vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancılar ise Türkiye’ye ilk giriş yaptığı tarih itibariyle vizelerinin ikamet süresi içerisinde birden fazla giriş yapma hakkı sağlamaktadır.
Transit Vize : Başka ülkelere gitmek üzere Türkiye’den geçişi sağlamak üzere verilen vizedir. Türkiye’den tek bir geçiş için olanlara tek transit, bir gidiş ve dönüş için geçerli olanlara da çift transit vize denir. Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmazsa geçerliliğini kaybeder. Üzerinde ikamet izni bakımından daha kısa bir süreyi gösteren kayıt yoksa, Türkiye’de azami bir ay süreyle kalma imkanı verir.
Dönüş Vizesi : Özellikle tekrar Türkiye’ye gelmek üzere ülke dışına çıkan ve vizeye tabi ülke vatandaşı olan yani tekrar giriş yapabilmesi için vize alması gereken yabancılara, Türkiye’den çıkışlarında talepleri halinde dönüş vizeside verilebilir.Bu tür vizeler münferit pasaportlara verilmektedir.Türkiye’den ayrılış tarihinden itibaren bir yıl Türkiye sınırlarından içeri girmek suretiyle kullanılmadığı takdirde geçerliliği kalmaz.
Çıkış Vizesi : Türkiye’den çıkış vizeye tabi değildir.Haymatloslara ve uyrukluk durumu düzgün olamayan yabancılara, Pasaport Kanununun 18’nci maddesi gereğince verilen pasaportlar bir ay içinde kullanılmadığı takdirde çıkış vizesine tabidir.

İKAMET İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Türkiye’de yabancılara verilen oturma izni “Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi” adı verilen bir belge ile tanzim edilmektedir.
Türkiye’de vize veya vize muhafiyeti süresinden daha fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili Emniyet Makamlarına müracaat ederek ikamet tezkeresi almaları ve Türkiye’de ikamet edecek yabancıların İkamet sürelerinin bitimi itibariyle en geç onbeş gün içerisinde sürelerini uzatmak zorundadırlar.
Çalışmak üzere gelenlerin her halükarda çalışmaya başlamazdan evvel bir ay içerisinde ikamet tezkeresi almış olması gerekmektedir.Bu süre içerisinde işlem yapmayanların Çalışma izinleri geçersiz olur.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yabancılara verdiği “Yabancılara Mahsus Kimlik Kartı” ikamet tezkresi yerine geçen bir belge değildir.
Yabancıların Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak kadar yeterli maddi imkanlara sahip olmaları gerekmektedir.
Geçerli İkamet tezkeresi olup yurt dışına çıkış yapan vizeye tabi ülke vatandaşlarından, tezkerenin geçerlilik süresi içerisinde Türkiye’ye tekrar dönüşlerinde giriş vizesi şartı aranmaz.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzni İçin Öngörülen İstisnai Haller Nelerdir?

calisma-izni

Bu yazımızda sizlere çalışma izni ile ilgili istisnai haller nelerdir? Bunlar hakkında detaylı bir bilgi vermek istedik dolayısıyla aşağıda belirtmiş olduğumuz durumlarda istisnai haller geçerli kılınmıştır.

 • Bir Türk vatandaşı ile evli olmak veya Türkiye’ de evlilik yaşayan ve evliliğinin üzerinden 3 yıl gibi bir süre geçmiş olması bu sürenin sonunda Türkiye’ de yaşamaya karar veren yabancı uyruklu kişiler ve bunların eşlerinden doğan çocuklar çalışma iznine tabidir.
 • Vatansız olarak tabir edilen Türkiye’ye 18 yaşının altında gelmiş burada okumuş ve bir meslek sahibi olmuş yabancı uyruklu kişiler.
 • Herhangi bir nedenden dolayı Türkiye’ye gelmek zorunda kalmış mülteciler veya göçmenler
 • AB üyesi olan ülkelerin vatandaşları ve AB üyesi olmayan eşleri ve çocukları
 • Büyükelçiler veya konsolosluklarda görevlendirilmiş olan diplomatlar.
 • Yapılan anlaşmalar doğrultusunda karşılıklılık ilkesi geçerli olduğu ve de görev süresi belli olan kişiler
 • Bilim adamları ve kültürel bir faaliyet çerçevesinde sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla (4 ayı aşan süre için) Türkiye’ de bulunmak zorunda olan kişiler.
 • Kamu kurum ve kuruşları tarafından sözleşme yapılmış ve de ihaleler nedeniyle ülkemizde kalmak zorunda olan kişiler. Örneğin bir hizmet alımı tesis işletmesi gibi durumlar.

Çalışma süresine dâhil edilecek süreler var mıdır?

 • Kanunen bazı çalışmalar çalışma süresine dâhil edilmektedir örneğin yıllık izinler ve iş kazaları, meslek hastalıklarından iş göremezlik ödeneklerine kadar birçok alanı kapsamaktadır.
 • Türkiye’ de çalışan bir yabancı kişinin süre 6 ayı geçmemesi kaydıyla Türkiye dışında bulunuyor olması onun çalışma süresini de kesmemektedir. Fakat bu durumda ise Türkiye’den başka bir ülkede bulunduğu zaman dilimi onun çalışma süresinden sayılmaz

Çalışma izinlerinin sınırlandırılması noktasında ise Türkiye’nin birçok ülke ile sözleşmesi vardır burada sözleşmeler karşılıklı olarak kazanılmıştır ve bu durumda da çalışma izinleri buna göre değerlendirilmiştir. Genellikle sektörel ve ekonomik koşullar düşünülerek anlaşmaların sağlandığı için burada önemli olan sektördür ve bu sektörle sınırlandırılabilir örneğin tarım sanayi gibi sektörlerde çalışmak için Türkiye’ de bulunan bir yabancı yalnızca bu mesleklerde çalışmak zorundadır.

Çalışma İzni Nasıl Çıkartılır?

calisma-izni-cikartma

Yabancıların Türkiye’de çalışmaları konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır bu nedenle Türkiye’de çalışmak isteyen tüm yabancı uyruklu vatandaşlar bu düzenlemeleri yerine getirmek zorundadır. Bu düzenlemelerde çalışma izni almak isteyen vatandaşların yapmaları gerekenler çalışma izinlerinden nasıl muaf olacakları gibi yükümlükler kanunlar şeklinde belirlenmiştir.

Türkiye’ de çalışan yabancılar ister bağımlı olsun isterse bağımsız çalışma izni alma zorundadır bu anayasanın 4817. Maddesi gereğince zorunlu bir haldir.  Yabancılara bazı hakları çalışma izni olmadan verilirken bazen de çalışma şekillerine göre 1 aylık olarak düzenlenebilmektedir. Yabancılara çalışma izni çalışma bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Çalışma izni almak isteyen vatandaşların başvurularını sadece bir işyeri ya da işletme üzerinden yapması zorunluluktur yani izin taleplerini bireysel anlamda yapamazlar. Yani bir yabancı uyruklu kişi ben bu işte çalışmak istiyorum diyerek iş yeri belirtemezler ancak iş yeri başvurusunda sonuç neticelenmektedir.

Eğer ki böyle bir durum talep edilecekse o zaman uyruğu olduğu ülke ile yapılan özel bir anlaşma varsa bu dikkate alınmaktadır.  Ancak bu doğrultuda bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Bazı durumlarda ise bakanlık ve kamu kurumlarında çalışacak olan yabancı uyruklu vatandaşlar için kanunla belirtilmiş olan yasalar doğrultusunda istihdam karşılıklılık ilkesi göz önünde bulundurulur ve burada Avrupa Birliği hukuku esas olarak alınır ve bunlar çalışma izninden muaf tutulmaktadır bu nedenle bu vatandaşların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. Yabancılar için düzenlenmiş olan çalışma türleri aşağıda üç başlık şeklinde belirtilmiştir.

Çalışma İzni Türleri Nelerdir?

 1. Süreli Çalışma İzni
 2. Süresiz Çalışma İzni
 3. Bağımsız Çalışma İzni

Çalışma iznini alma zorunluluğu belirtmiş olduğumuz özel durumlar dışında türkiye’ de bulunan tüm yabancı uyruklu vatandaşları kapsar.

Süreli çalışma izni nedir?

Süreli çalışma izni, Türkiye’ de yalnızca 1 yıl geçerli olan bir sistemdir ve bu başvuru dikkate alınırken başvuru yapılan kişinin şehir, coğrafi bölge, ve izin geçerlilik alanı esas alınmaktadır.

Süresiz çalışma izni nedir?

Bu izinden yararlana bilmesi için kişinin 6 yıl boyunca kesintisiz olarak türkiye’ de çalışması gerekir burada herhangi bir bölge ve de meslek seçimi sınırı yoktur ve bu izin her başvuruda 5 yıla kadar alınabilmektedir.

Bağımsız çalışma izni nedir?

Burada yabancıların pasaport süreleri dikkate alınır ve ona göre bir değerlendirme yapılmaktadır.

İkamet Tezkeresi Nedir? İkamet Vizesi Nasıl Alınır? Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı kişinin Türkiye’de verilen ilk vizesi dolduktan sonra daha fazla kalmak istiyorsa ilgili göç idaresinden alması gereken oturma izni belgesine denilir.
Türkiye’de kalma sebebine bağlı olarak ilgili belgeleri hazırlayarak il göç idaresine başvurmanız gerekmektedir.
Bulunduğunuz ildeki il göç idarelerinden herhangi birisine başvurmanız gerekmektedir.
Türkiye’de kalma sebebinize bağlı olarak 1 yıl ile 5 yıl arasında değişmektedir.
Vatandaşı olduğu ülkeye tanınan vize süresinden fazla kalmak istiyorsa ikamet tezkeresi almak zorundadır.
İkamet izninizin süresi bitmeden veya bittiğinden en geç 10 gün içerisinde herhangi bir il göç idaresine başvurmanız gerekmektedir.Size tanınan bu süreyi geçirirseniz 2 katı harç ödeme yada deport edilme durumuyla karşılaşabilirsiniz.
5682 Sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye‘de Seyahatlerine İlişkin kanun sebebiyle oturma izni alabilmek için pasaportunuz olması gerekiyor.
5683 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince ikamet tezkeresini kaybedenlerin ikamet tezkeresinin kayıp olduğuna dair, bağlı bulunan polis merkezi görevlileri tarafından tanzim edilecek kayıp eşya tutanağı ile birlikte en kısa sürede il göç idarelerine başvurarak yeni ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. 
İl göç idaresine başvurarak 492 Sayılı Harçlar Kanununa defter bedelini ödemek şartıyla yeni ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirsiniz.
Türkiye’de yabancılara verilen ikamet izinleri 5682 sayılı Kanun ve 5683 sayılı Kanun çerçevesinde ülkemize geliş ve ülkemizde kalış sebeplerine göre düzenlenmektedir. Örnek olarak; ülkemize çalışmak üzere gelen bir yabancıya “çalışma amaçlı”, öğrenim amacıyla gelen bir yabancıya “öğrenim amaçlı”, ikamet izni verilmektedir. Yabancıların kalış durumları değişmediği sürece ikamet amacı değiştirilemez.Fakat yabancıların ülkedeki kalış durumlarının değişmesi halinde örneğin okulu bitmesi durumunda ikamet izni aldığı il göç idaresine bildirmesi halinde talebi değerlendirilmemektedir.
İkamet izin belgeleri ile birlikte pasaport bulundurmanız gerekmektedir.İkamet tezkereleri pasaport yerine geçmemektedir. 
Türkiye’de kısa süreli vize süreleri 12 aydır. 12 ay sonunda amaca uygun bir şekilde yeniden ikamet izni almanız gerekmektedir.
Kaçak durumundasınız herhangi bir polis çevirmesinde deport (sınır dışı) edilebilirsiniz en kısa sürede bizim şirketimizle iletişime(0539 920 33 22) geçin size bilgi verelim.
Türkiye’de doğan yabancı çocukların anne veya babasının Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ederek MERNİS doğum belgesi alması, çocuğun adına bireysel pasaport çıkartması veya kendi pasaportlarına ekletmesi ve en geç 90 gün içerisinde ebeveyn veya yasal temsilcilerinin il göç idaresine müracaat ederek ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.
Bu belge sizin Türkiye’de yaşama hakkınızı gösteren bir evrak olup, istenildiği taktirde polis ve jandarmalara göstermek zorundasınız.
Türkiye’de yaşadığı adresini değiştirmek isteyen yabancıların, adres değişikliğini 5683 sayılı Kanunun 14.maddesi gereğince 48 saat içinde gidilen İl’in, ayrıldıkları İl’in ve gittikleri İl’in il göç idarelerine ayrıca “Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin” 14.maddesi (1) fıkrası uyarınca 20 iş günü içinde nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde idari para cezası verilmektedir.

Deport ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız lütfen bizimle hemen iletişime geçin size yardımcı olalım. Bize Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan yada ofisimizden ulaşabilirsiniz.