Sıkça Sorulan Sorular

sikca-sorulan-sorular

Ülkemizde yasal süresini ihlal eden yabancılar çıkış giriş işlemi yapıp oturma izni alabilmektedirler fakat hem çıkış giriş işlemleri sırasında hemde sonrasında yapılacak en ufak hata sizlere tekrar yasak almanızı sağlayabilir. Bu konuda profesyonel destek almanızı öneririz.

V84 Türkiye’deki yasal süresini dolduran kişilerin ülkeye giriş yapmak istedikleri durumda tanınan 10 günlük süreye denir. Bu süre içerisinde oturuma başvurulması zorunludur. Bundan yararlanmak için kişinin durumunun incelenmesi gerekmektedir.

Kaçak çalışılması durumunda, sorumlu kişi tarafından bir tutanakla tespit edilerek, yabancı ve yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunun 21 nci maddesinde öngörülen para cezalarının uygulanması için söz konusu tutanağın bir örneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir. Kaçak çalışan yabancıya 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 25 nci maddesine göre yurtdışında da tebligat yapılabileceğinden şahsın yurtdışında ki adreslerinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen tutanakta yer alması gerekmektedir. Denetlemeler sırasında kaçak çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınır dışı işlemleri yapılmaktadır. Sınır dışı edilecek yabancılara ilişkin olarak, para cezasının ödenmemesi durumunda, cezanın ülkeye girişte tahsil edilebilmesi ve ödeme yapılmadan yabancıların ülkemize alınmamaları amacıyla, yabancılar “Ç” kodlu tahdit programı kapsamına alınmaktadır.

En önemlisi yabancının yasal vize süresi dolmadan evlilik yapılması gerekmektedir. Bunun dışında şu an için evlilik evrakları konusunda hizmetimiz bulunmamaktadır.

Çalışma izninin süresi hizmet akdinin veya işin süresinden daha uzun olamayacağından (Yönetmelik Md.19) çalışma izinleri, izni veren kurum tarafından iptal edilmesi halinde, çalışma amaçlı ikamet tezkeresi resen iptal edilecek ve bu yabancılar hakkında ikamet izni ile ilgili umumi hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Çalışma amaçlı ikamet tezkeresi almış olup ta çalışma izni, izni veren kurum tarafından iptal edilmesi üzerine ikamet tezkeresinin de iptaline karar verilen ancak, şahsın adresinde bulunamaması veya başvuruda bulunarak emniyet makamlarını bilgilendirmemesi sonucunda ikamet tezkeresi üzerinde iptal işlemi yapılamayan yabancıların bu tezkereyi kullanmalarının engellenmesi için “İkamet tezkeresi geçersiz kılınan yabancı” tanımıyla tahsis edilen “Ç” kodlu tahdit programı altındaki 118 suç kodu ile süreli yurda giriş yasağı kapsamına alınacaktır.