Yabancı Çalışma İzinleri

calisma-izni

PASAPORTLAR İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri ile ilgili işlemler genel olarak 5682 sayılı Pasaport ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Bir yabacının Türkiye’ye giriş yapabilmesi için yerine getirmesi gereken asgari şartlar aşağıdadır;

Usulüne uygun muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir belge taşımak,
Yurda giriş işlemini, yolcu giriş-çıkışları için belirlenmiş hudut kapılarından yapmak,
Giriş vizesi almak,
Türkiye’ye girmesine izin verilmeyecek yabancılardan olmamak,
Pasaportsuz, vesikasız veya usulüne uygun muteber olmayan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelen yabancılar derhal geri çevrilerek ülkeye alınmazlar.Türkiye’ye pasaport veya yerine geçen bir belge ile girilmesi yönündeki kuralı ihlal edenler hakkında, vatandaş ve yabancı ayırımı gözetmeksizin adli işlem yapılarak, yabancılar haklarında yapılan adli işlem sonucunda sınırdışı edilirler.Hudut kapısı olarak belirlenen yerlerin dışından veya kabul edilebilir bir belgesi olmadığı halde ülkeye girebilmiş yabancıların,haklarında yapılacak adli işlemden sonra idare tarafından sınır dışı edilirler.Türkiye’de ikamet ve seyahat etmek hakkını haiz olabilmek için yabancıların Türkiye’ye girmesi yasaklanmamış ve Pasaport Kanunu hükümlerine uygun şekilde girmiş olmaları zorunludur.
Yabancının Türkiye’ye geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle hudut kapılarımızdan usulüne uygun şekilde giriş yapması gerekmektedir. Yabancının Türkiye’ye gelişlerinde vize muafiyeti aynı zamanda bir vize türü olduğundan vize muafiyetine sahip ülkeler ile vizeye tabi ülke vatandaşlarının Dış temsilciliğimizden almış oldukları amacına uygun veya hudut kapılarında pasaportlarına tatbik edilen bandrol vizelerle giriş yapabilirler.
Yurdumuzda İkamet edecek yabancıların geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli bir belge hamili olmaları gerektiğinden, geçerli pasaportu olmayan yabancılara aksine bir talimat alınmadıkça ikamet izni verilmez veya ikametleri uzatılmaz.
Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarını kullanarak Türkiye’ye giriş yapabilmektedirler ve üç aya kadar ikamet tezkeresi almadan kalabilmektedir.Ancak; herhangi bir amaca istinaden ikamet izni talep eden yabancıların sürelerinin sona ermeden muteber bir pasaport ibraz ederek yetkili Emniyet Makamlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

VİZE UYGULAMALARI

Yabancılar Türkiye’ye gelişlerinde vize muafiyetine sahip ülkeler ile vizeye tabi ülke vatandaşlarının Dış temsilciliğimiz den almış oldukları amacına uygun veya hudut kapılarında pasaportlarına tatbik edilen bandrol vizelerle giriş yapabilirler.
Vize Muafiyeti : İkili veya çok taraflı anlaşmalarla Türkiye’ye girişlerinde vizeden muaf tutlan ülke vatandaşları,Türkiye’ye belirli sürelerle vizesiz giriş yapılabilmesini sağlar.
Bandrol vizeler : Bazı ülkelerin vatandaşları için bu vizeler hudut kapılarından girişte pasaportlarına tatbik edilmek suretiyle belirli sürelerle verilerek giriş yapılabilmesini sağlar.
Meşruhatlı (Açıklamalı) Vizeler : Türkiye’ye gelmeden önce Dış Temsilciliklerimize müracaatta bulunularak pasaportlarına tatbik edilmek suretiyle vize etiketlerinin amaç bölümünde ( çalışma, öğrenim, tedavi vb.)kayıtlı ifadeler düşülerek belirli sürelerle verilerek giriş yapılabilmesini sağlar.

VİZE TÜRLERİ

Tek Giriş Vizesi : Türkiye’ye tek bir girişi sağlar.Verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmadığı takdirde geçerliliği kalmaz.
AÇIKLAMA : Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen tek giriş vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı vize süresi içerisinde vizesinin ikamet sürelerine bağlı olarak ikamet tezkere almadan kalma hakkı sağlamaktadır..Ancak; ikamet süresinin (90) doksan gün üzerinde olması durumunda (180 gün, 365 gün vb.)ilk girişten itibaren doksan güne kadar ikamet ve seyahat edebilirler.)
Müteaddit Giriş Vizesi ( Multiple / Çoklu ) : Verildiği tarihten itibaren üç ay, altı ay ve bir yıllık süreler zarfında Türkiye’ye sayısız giriş için geçerli olan vizeler müteaddit vizeler olarak tanımlanmıştır.Geçerlilik süresi içerisinde, Türkiye’ye her girişte ikamet süresi olarak belirtilen süre kadar oturma hakkı verir.
AÇIKLAMA :
A) Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen müteaddit vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı vize süresi içerisinde vizesinin ikamet sürelerine bağlı olarak her girişte ikamet süresi kadar kalma hakkı sağlamaktadır.Ancak; ikamet süresinin (90) doksan gün üzerinde olması durumunda (180 gün, 365 gün vb.) vize geçerlilik süresi içerisinde her girişte doksan güne kadar ikamet ve seyahat edebilirler.)

B) Hudut kapılarımızda verilen müteaddit vizelerle Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancılar ise Türkiye’ye ilk giriş yaptığı tarih itibariyle vizelerinin ikamet süresi içerisinde birden fazla giriş yapma hakkı sağlamaktadır.
Transit Vize : Başka ülkelere gitmek üzere Türkiye’den geçişi sağlamak üzere verilen vizedir. Türkiye’den tek bir geçiş için olanlara tek transit, bir gidiş ve dönüş için geçerli olanlara da çift transit vize denir. Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmazsa geçerliliğini kaybeder. Üzerinde ikamet izni bakımından daha kısa bir süreyi gösteren kayıt yoksa, Türkiye’de azami bir ay süreyle kalma imkanı verir.
Dönüş Vizesi : Özellikle tekrar Türkiye’ye gelmek üzere ülke dışına çıkan ve vizeye tabi ülke vatandaşı olan yani tekrar giriş yapabilmesi için vize alması gereken yabancılara, Türkiye’den çıkışlarında talepleri halinde dönüş vizeside verilebilir.Bu tür vizeler münferit pasaportlara verilmektedir.Türkiye’den ayrılış tarihinden itibaren bir yıl Türkiye sınırlarından içeri girmek suretiyle kullanılmadığı takdirde geçerliliği kalmaz.
Çıkış Vizesi : Türkiye’den çıkış vizeye tabi değildir.Haymatloslara ve uyrukluk durumu düzgün olamayan yabancılara, Pasaport Kanununun 18’nci maddesi gereğince verilen pasaportlar bir ay içinde kullanılmadığı takdirde çıkış vizesine tabidir.

İKAMET İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Türkiye’de yabancılara verilen oturma izni “Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi” adı verilen bir belge ile tanzim edilmektedir.
Türkiye’de vize veya vize muhafiyeti süresinden daha fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili Emniyet Makamlarına müracaat ederek ikamet tezkeresi almaları ve Türkiye’de ikamet edecek yabancıların İkamet sürelerinin bitimi itibariyle en geç onbeş gün içerisinde sürelerini uzatmak zorundadırlar.
Çalışmak üzere gelenlerin her halükarda çalışmaya başlamazdan evvel bir ay içerisinde ikamet tezkeresi almış olması gerekmektedir.Bu süre içerisinde işlem yapmayanların Çalışma izinleri geçersiz olur.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yabancılara verdiği “Yabancılara Mahsus Kimlik Kartı” ikamet tezkresi yerine geçen bir belge değildir.
Yabancıların Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak kadar yeterli maddi imkanlara sahip olmaları gerekmektedir.
Geçerli İkamet tezkeresi olup yurt dışına çıkış yapan vizeye tabi ülke vatandaşlarından, tezkerenin geçerlilik süresi içerisinde Türkiye’ye tekrar dönüşlerinde giriş vizesi şartı aranmaz.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yorum Yaz