120 gün kısıtlamasından dolayı ikamet iptali kaldırıldı

göç idaresi
Türkçe

Bilindiği gibi Türkiye’de ikamet izni alan yabancılar 1 yıl içerisinde toplamda 120 gün yurt dışında ikamet ettikleri taktirde ikamet izinleri iptal edilmekteydi. Geçen hafta yayınlanan yeni düzenle ile birlikte artık 1 yıl içersin de yurt dışında kalınma süresi ile ilgili bir kısıtlama hükmü kalmamıştır dolayısıyla artık bu sebepten dolayı ikamet izinleri iptal olmayacaktır. Fakat bu konuda ki en önemli husus 13 Ağustos 2016 tarihinden sonra ikamet izni alanlar için geçerli olacaktır. Başvuru tarihleri değil ikamet kartının düzenlenme tarihi önemli bir husustur.

English

If you have residence permit from Turkey before when you stay 120 days out of Turkey your permit was cancel in 1 year. But now if you take after 13 Agust 2016 residence permit, there is a no limit for stay out of Turkey.