Yabancılara Turkuaz Kart Sistemi Başlıyor

yabanci-calisma-izni-Turkuaz-kart

Yabancı istihdamı Genel Müdürlü’nün kurulmasını da planlayan düzenlemenin en önemli maddesi Turkuaz kart maddesi olacak. Şartları taşıyan yabancıların Türkiye’de çalışmalarını kolay hale getirecek ve sürekliğini sağlayacak turkuaz kart için kriterler yavaş yavaş meydana çıkmaya başladı.Tabi bu karta sahip olmak için bazı önemli şartlar gerekir. Yabancı uyruklu çalışanlar ilk başta mesleki yeterlilikleri, birikimleri ve eğitimlerine göre puanlama sistemiyle turkuaz karta sahip olacaklar.

Başvuru Şartları Nedir? Kimler Turkuaz Kart alabilir?
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yabancı çalışanlar kanununda değişiklik yapılacağını belirtmesinin ardından yapılacak bu değişikliğin detayları merakla beklenmeye başladı.Yasa değişikliği olduğu taktirde turkuaz kart’dan faydalanabilecek yabancı vatandaşların askerlik yapma ve seçme seçilme hakları dışında bir türk vatandaşının sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilecek. Yabancı uyruklu olup istenilen tüm niteliklere sahip olarak kişilere uygulanacak bu uygulamada puanlama sistemi temel alınacak.Aranan şartlar yabancı uyruklu kişide nitelikli özellikler, mesleki birikim, dil, eğitim gibi özelliklerin tam olması gerekmektedir.Bu özelliklere göre puanlama yapılacak. Barajı aşan kişilere turkuaz kart hakkı verilecek. Ayrıca finansal açıdan güçlü kişiler Türkiye’de yaşamak isterlerse ayrı olarak değerlendirilecek. Aynı zamanda kart sahini ailesini herhangi bir bürokratik süre yaşamadan istediği zaman Türkiye’ye getirebilecek.

Turkuaz Kart yabancının Türkiye’ye gelmesini için onlara büyük kolaylıklar sağlayan bir uygulamadır. Turkuaz Kart genel anlamda çalışma izni‘nin yerini tutacak bir uygulamadır.

 

Türk vatandaşlığına geçme imkanı
Başta yabancı yatırımcılar ile bilim insanları, sanatçılar ve sporcular gibi nitelikli çalışanlara kolay bir şekilde çalışma izni verilmesi amaçlanan sistem, bu kişilerinin ailelerini de kapsayacak.

Eğitim, tecrübe, ücret, yatırım miktarı gibi baz değişkenlerden oluşan esnek ve dinamik bir puanlama sistemiyle yabancılara verilecek Turkuaz Kartlar, ilk üç yıllık geçiş süresinin ardından süresiz hale gelecek.

Yabancılar, süresiz çalışma ve ikamet hakkı başta olmak üzere önemli haklara sahip olacak. Geçiş süresi içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turkuaz Kart verilmesine esas teşkil edilen konularda yabancıları değerlendirecek. Bu sürede yabancı ve ailesi Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet iznine sahip olacağı gibi genel hükümlere göre Türk vatandaşlığına geçme imkanına da sahip olacak.

Turkuaz Kart Sistemi, ülkeye uluslararası doğrudan yabancı yatırımın çekilmesi ve var olan yatırımın artırılmasına da katkı sağlayacak. Türkiye’ye belli bir miktarda (bu rakam daha sonra belirlenecek) yatırım yapan yabancı yarımcılara başvurmaları halinde Turkuaz Kart kolaylıkla verilecek.

Fark yaratanlara istisnai izin
Bu sistem sayesinde yabancıların, yapacağı yatırımla ekonomiye ve istihdama olumlu etkisinin en üst düzeye çıkarılması, nitelikleri ile de Türkiye’ye stratejik alanlarda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Turkuaz Kart’a hak kazanmamakla birlikte eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak veya bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleriyle nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen ya da alanındaki başarısıyla uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen kişilere yönelik ilgili kurumların da görüşü alınmak kaydıyla istisnai olarak izin verilebilecek.

Yabancı öğrenciler de başvurabilecek
Türkiye’deki bir yüksek öğretim kurumunda örgün eğitim gören yabancı öğrenciler de çalışma izni almak için başvuruda bulunabilecek.

Bu öğrencilerden; ön lisans ve lisans eğitimi görenler ikinci yılından itibaren kısmi süreli (haftada 30 saatin altında), yüksek lisans ve doktora eğitimi esnasında ise tam süreli çalışma izni alabilecekken, yüksek öğrenimini tamamlayanlara mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurularını yapmaları halinde çalışma izni daha kolay verilecek.

Mevcut durum nasıl?
Mevcut durumda, çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışında Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, YÖK, Devlet Opera Balesi tarafından veriliyor. Muafiyetlere ilişkin Dışişleri ve İçişleri Bakanlığını da kapsayan ve uzun bürokratik süreçler içeren bir sistem söz konusu.

Yeni sistemle çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tek elden verilerek uygulama birliği sağlanacak.

Güncelleme : 01.01.2017 ( Turkuaz kart ile ilgili resmi olarak aşağıdaki yazı csgb nin resmi sitesinde yayınlanmıştır.

Turkuaz Kart:

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim seviyesi, mesleki tecrübeleri, bilim ve teknolojiye olan katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının Türkiye ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilecektir.

Turkuaz Kart, ilk 3 yılı geçiş süresi olmak suretiyle verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Geçiş süresi içinde 15. madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kart’ta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu halinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına 180 kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart Sahibinin Eşi ve Çocukları :

Turkuaz Kart sahibi yabancının, eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni (oturma izni) yerine geçen belge verilecektir.

Turkuaz Kart sahibi yabancı bu kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı  tüm haklardan istifade eder.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak kabul edilir.

Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu hükümde beyaz kimlik kartı yani koruma kartı olan Suriyeleri kapsamayacağını açıkça belirtmektedir.

14/03/2017 Tarihinden sonra yayınlanan bilgiler :

3 Yıllık geçiş dönemi olacak. İsteyenler bu 3 yıl sonunda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilecek. Türk vatandaşı olmayıp sadece Turkuaz Kart kullananlar seçme ve seçilme hakkına sahip olamayacak.

Konuyla ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de 14 Mart 2017 günü yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kimler Turkuaz Kart Alabilecek ?

– Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilenler,

– Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdam gibi özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak kabul edilenler,

– Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan, uluslararası düzeyde stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacılar,

– Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olanlar,

– Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunanlar.

Kart sahiplerine tanınan hak ve yükümlülükler :

– Süresiz çalışma iznine sahip olacaklar,

– Askerlikten muaf olacaklar,

– Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamayacaklar,

– Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet konularında Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata tabi olacaklar,

– Üç yıllık geçiş döneminin sonunda kendileri ve yakınlarına, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması koşuluyla Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Üniversite Öğrencileride Başvurabilecek 

Yönetmeğe göre, Türk üniversitelerinde okuyan yabancılar da gerekli şartları taşıdıkları takdirde mezun olduklarında Turkuaz Kart alabilecek.

Sayfamız devamlı güncel tutulacaktır. Gelişmelerden haberdar olmak için sürekli sayfamızı takip ediniz.

 

 • reply Rami ,

  Merhabalar,
  Turkuaz kartı başvuru için ne zaman başlıyor?
  Eğer başladısa onun linki buraya bırabilir misinz?

  Teşekkürler

  • reply Yabancı Danışmanı ,

   Merhaba Rami Bey,

   Henüz başvurular başlamadı. Sitemizi takip ederseniz yakın zamanda bu konuyla ilgili gelişmeleri paylaşacağız.

  • reply Nurettin ,

   Merhaba ben ahiska turkuyum.istanbul universitesinin dis teknisyenlik bolumunu bitirdim.bende turkuaz karti alabilirmiyim ??

   • reply Yabancı Danışmanı ,

    Merhaba Nurettin Bey,

    Henüz ayrıntılı detaylara sahip değiliz malesef lütfen sitemizi takip ediniz ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız.

   • reply Telat ,

    Merhaba, Benim Hanım 5 sene Türkiyede ikahamet etmektedir ve çalışmak istiyor.Mesleği hariç başka bir işte çalışma imkanı olabilirmi ?

    • reply Yabancı Danışmanı ,

     Merhaba Telat Bey,

     Şuanki kanunlara göre bir yabancının çalışması için çalışacağı işyerinden çalışma izni alması gerekiyor. Turkuaz Kart alabilirse bu durum farklı olacaktır.

    • reply Alexis Demoulin ,

     İyi günler, Efendim. Vizemin süresi çoktan doldu, illegal durumdayım. Cezayı da şimdilik ödeyemiyorum. Yabancılara yönelik İstanbul’u tanıtan çok kapsamlı bir İnternet sitesini bitirmek üzereyim, o çalısmalar da kesinlikle Türkiye turizm sektörüne katkı sağlayacak çalışmalardır. Türkiye’den ayrılmadan Turkuaz Kartı alma şansım var mı ?

     • reply Yabancı Danışmanı ,

      Merhaba Alexis,

      Malesef bu durumdan Türkiye’de yasal olarak kalmayan bir yabancısı söz konusu olacağını sanmıyoruz.

     • reply Ayten Çakal ,

      Turkuaz kart için çalışma bakanlığın sayfasından başvuru yapılabilir mi yüksek lisans ogrencisiyim başvuru için istenen net belgeler neler

      • reply Yabancı Danışmanı ,

       Merhaba Ayten Hanım,

       Turkuaz kart için şahsi olarak yada Yetkili aracı kurum aracılığıyla başvuru yapılacak fakat şuan başvurular başlamadı.

      • reply ibrahim ,

       Merhaba, Türkiye dogumlu 26 yaşındayim, 2015ekim ayında üniversiteyi bitirdim, mühendisim. Geçen yıl 3aylik kısa bir süre bir şirkette çalıştim. Bu durumda turkuaz kart sahibi olabilir miyim?

       • reply Yabancı Danışmanı ,

        Merhaba İbrahim bey,

        Turkuaz kart ile ilgili yönetmelikler 2 gün önce resmi gazetede yayınlandı bununla ilgili detaylar henüz net değil bu sebepten dolayı ilerleyen günlerde sitemizi tekrar ziyaret ederseniz daha detaylı bilgi sunabiliriz sizlere.

       • reply Ahmed Niyazov ,

        Merhabalar! Yabancı personelim üniversitede üçüncü senedir öğretim üyesiyim. Türkiyede
        ailecek bulunuyorum ikametimi türkuaz ikametine çevire bilir miyim?

        • reply Yabancı Danışmanı ,

         Merhaba Ahmet Bey,

         Turkuaz kart ile ilgili tüm detaylar yakın zamanda netleşecek sitemizi takip ederseniz uygunluğunuzu kontrol edebilirsiniz ilerleyen günlerde.

        • reply irma ,

         teşekkürler

         • reply irma ,

          Merhabalar, benim yeğenim Akdeniz üniversite öğrencisi son sene , 6 sene Türkiye’de. Kartı biz de alabilir miyiz. size ne zaman baş vuralım…

          • reply Yabancı Danışmanı ,

           Merhabalar,
           Bu konuyla ilgili detaylar bir kaç haftaya netleşecek sitemizi takip ederseniz bu konuyla ilgili sizi detaylı bilgilendirebiliriz.

          • reply Ekaterine ,

           Merhaba ben turkyede 5 senedir oturum aliyorum,acaba sırada bir yabancılar için de geçerli mı olacak turkuaz kartı

           • reply Yabancı Danışmanı ,

            Merhaba Katarina Hanım,

            Şuan detaylar henüz net değil fakat özet olarak nitelikli yabancılar bu turkuaz karttan yararlanabilecek.

           • reply ahmet ,

            merhaba, ben doktora öğrencisiyim son senem türk vatandaşlığına başvurabilimem için çalışma içini çıkartmam kazım, o da bi şirketi veya işveren yeri bulmam lazım. sorum şu turkuaz kart aldıktan sonra direk vatandaşlığa başvurabilir miyim? bu arada çene cerrahım ben uluslararası yayınlanmış makalelerim var tutkuaz kart albilmeme yardımcı omur mu? teşekkürler

            • reply Yabancı Danışmanı ,

             Merhaba Ahmet bey,
             Bu konuyla ilgili detaylar henüz netleşmiş değil ama turkuaz kart için uygun görünüyorsunuz. Lütfen bizimle 1 hafta 10 gün sonra tekrar iletişime geçiniz.

            • reply Arlind ,

             Merhaba üniversite mezunuyum Türkiye de okudum ve şuanda eğitim sonrası 1 yıllık oturma izni aldım ağustos ayında bitiyor.Başvurular ne zaman başlıyor ve internet üzerinden mi yoksa başka şekilde mi yapılıcak cevabınız için şimdiden teşekkürler…

             • reply Yabancı Danışmanı ,

              Merhabalar,

              Kanu 14/03/2017 tarihinde resmi gazetede yayınlandı bu konuyla ilgili detaylar önümüzdeki bir kaç hafta içinde netleşecek ve sizin için bu başvuruları şirketimiz yapabilir.

             • reply Azamat ,

              Merhaba ben azamat turkuaz kartı sahibi olmak için kaç Para yatırım yapmam gerekiyor taşakkurler

              • reply Yabancı Danışmanı ,

               Merhabalar,

               Konu ile ilgili detaylı bilgi ve destek için lütfen şirketimizle iletişime geçiniz.

              • reply Tomy ,

               Mrb.ben turkiyede özel hastanede kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım .Turkuaz kartı ne zaman çıkar ve yeni bilgi varmı tsk

               • reply Yabancı Danışmanı ,

                Merhaba Tomy,
                Sitemizi takipte kalın çıktığı zaman detayları buradan belirteceğiz başvuru sürecinde de sizlere yardımcı olacağız.

               • reply Cihan ,

                Merhabalar Ben Turkiye de üniversite okudum turkuaz kartla ılgili bir gelişme varmıdır nezaman çıkacaktır.

               • reply afsin ,

                merhaba ben yuksel lisansimi turkiyeden alip , simdi 3 yildir uzman doktor {goz uzmani} olarak bir ozel hasanede resmi olarak calismaktayim. acaba turkuaz karti kriterleri bana uygun olur mu? sizin gorusunuzu merak ediyorum. saygilarimla

                • reply Yabancı Danışmanı ,

                 Merhaba Afşin Hanım,
                 Büyük ihtimal uygun olduğunu düşünüyoruz fakat yinede çıktığında iletişim kurarsanız bu konuda sizi detaylı bilgilendirir ve Turkuaz kart alma konusunda danışmanlık hizmeti verebiliriz.

                • reply Meryem ,

                 Ben meryem size iki defa yazdım cv alamadım turkuaz karti nezaman verilecek ve biz nasıl orenecegiz bilgi verirseniz sevinirim

                 • reply Yabancı Danışmanı ,

                  Merhaba Meryem Hanım,

                  Elimizde bilgileriniz mevcut çıktığı zaman sizinle telefon veya mail yoluyla iletişim kuracağız.

                 • reply Muhammedali ,

                  Merhaba. Ben yabancı uyruklu lisans öğrencisiyim. Türkiyede mülküm var turkuaz kart alabiliyormuyum acaba ?

                  • reply Yabancı Danışmanı ,

                   Merhaba Muhammed Ali Bey,

                   Bu konuda tam detaylar çok kısa bir zamanda belirlenecek o zaman bizimle irtibata geçerseniz sizi bu konuda bilgilendirebiliriz.

                  • reply Botir ,

                   Merhaba. Turkuaz kartına sahibi olmak için ne yapmam gerekiyor?

                   • reply Yabancı Danışmanı ,

                    Merhaba Botir Bey,
                    Henüz Turkuaz Kart çıkmadı sitemizi takip ediniz çıktığında bu sayfayı güncelleyeceğiz ve mail / telefon yoluyla sizinle iletişim kuracağız.

                   • reply afet ,

                    Merhaba ben yuksek lısans mezunuyum. Turkuaz kartı ne zaman uygulanmaya baslıcak? tesekkuler ıyı aksamlar

                    • reply Yabancı Danışmanı ,

                     Merhaba Afet Hanım, 2017 başlarında başlayacağını tahmin ediyoruz sitemizi takip ederseniz başladığında detayları paylaşacağız.

                    Yorum Yaz