Yabancılara Turkuaz Kart Sistemi Başlıyor

yabanci-calisma-izni-Turkuaz-kart

Yabancı istihdamı Genel Müdürlü’nün kurulmasını da planlayan düzenlemenin en önemli maddesi Turkuaz kart maddesi olacak. Şartları taşıyan yabancıların Türkiye’de çalışmalarını kolay hale getirecek ve sürekliğini sağlayacak turkuaz kart için kriterler yavaş yavaş meydana çıkmaya başladı.Tabi bu karta sahip olmak için bazı önemli şartlar gerekir. Yabancı uyruklu çalışanlar ilk başta mesleki yeterlilikleri, birikimleri ve eğitimlerine göre puanlama sistemiyle turkuaz karta sahip olacaklar.

Başvuru Şartları Nedir? Kimler Turkuaz Kart alabilir?
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yabancı çalışanlar kanununda değişiklik yapılacağını belirtmesinin ardından yapılacak bu değişikliğin detayları merakla beklenmeye başladı.Yasa değişikliği olduğu taktirde turkuaz kart’dan faydalanabilecek yabancı vatandaşların askerlik yapma ve seçme seçilme hakları dışında bir türk vatandaşının sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilecek. Yabancı uyruklu olup istenilen tüm niteliklere sahip olarak kişilere uygulanacak bu uygulamada puanlama sistemi temel alınacak.Aranan şartlar yabancı uyruklu kişide nitelikli özellikler, mesleki birikim, dil, eğitim gibi özelliklerin tam olması gerekmektedir.Bu özelliklere göre puanlama yapılacak. Barajı aşan kişilere turkuaz kart hakkı verilecek. Ayrıca finansal açıdan güçlü kişiler Türkiye’de yaşamak isterlerse ayrı olarak değerlendirilecek. Aynı zamanda kart sahini ailesini herhangi bir bürokratik süre yaşamadan istediği zaman Türkiye’ye getirebilecek.

Turkuaz Kart yabancının Türkiye’ye gelmesini için onlara büyük kolaylıklar sağlayan bir uygulamadır. Turkuaz Kart genel anlamda çalışma izni‘nin yerini tutacak bir uygulamadır.

 

Türk vatandaşlığına geçme imkanı
Başta yabancı yatırımcılar ile bilim insanları, sanatçılar ve sporcular gibi nitelikli çalışanlara kolay bir şekilde çalışma izni verilmesi amaçlanan sistem, bu kişilerinin ailelerini de kapsayacak.

Eğitim, tecrübe, ücret, yatırım miktarı gibi baz değişkenlerden oluşan esnek ve dinamik bir puanlama sistemiyle yabancılara verilecek Turkuaz Kartlar, ilk üç yıllık geçiş süresinin ardından süresiz hale gelecek.

Yabancılar, süresiz çalışma ve ikamet hakkı başta olmak üzere önemli haklara sahip olacak. Geçiş süresi içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Turkuaz Kart verilmesine esas teşkil edilen konularda yabancıları değerlendirecek. Bu sürede yabancı ve ailesi Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet iznine sahip olacağı gibi genel hükümlere göre Türk vatandaşlığına geçme imkanına da sahip olacak.

Turkuaz Kart Sistemi, ülkeye uluslararası doğrudan yabancı yatırımın çekilmesi ve var olan yatırımın artırılmasına da katkı sağlayacak. Türkiye’ye belli bir miktarda (bu rakam daha sonra belirlenecek) yatırım yapan yabancı yarımcılara başvurmaları halinde Turkuaz Kart kolaylıkla verilecek.

Fark yaratanlara istisnai izin
Bu sistem sayesinde yabancıların, yapacağı yatırımla ekonomiye ve istihdama olumlu etkisinin en üst düzeye çıkarılması, nitelikleri ile de Türkiye’ye stratejik alanlarda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Turkuaz Kart’a hak kazanmamakla birlikte eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak veya bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleriyle nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen ya da alanındaki başarısıyla uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel, sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen kişilere yönelik ilgili kurumların da görüşü alınmak kaydıyla istisnai olarak izin verilebilecek.

Yabancı öğrenciler de başvurabilecek
Türkiye’deki bir yüksek öğretim kurumunda örgün eğitim gören yabancı öğrenciler de çalışma izni almak için başvuruda bulunabilecek.

Bu öğrencilerden; ön lisans ve lisans eğitimi görenler ikinci yılından itibaren kısmi süreli (haftada 30 saatin altında), yüksek lisans ve doktora eğitimi esnasında ise tam süreli çalışma izni alabilecekken, yüksek öğrenimini tamamlayanlara mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurularını yapmaları halinde çalışma izni daha kolay verilecek.

Mevcut durum nasıl?
Mevcut durumda, çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışında Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, YÖK, Devlet Opera Balesi tarafından veriliyor. Muafiyetlere ilişkin Dışişleri ve İçişleri Bakanlığını da kapsayan ve uzun bürokratik süreçler içeren bir sistem söz konusu.

Yeni sistemle çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tek elden verilerek uygulama birliği sağlanacak.

Güncelleme : 01.01.2017 ( Turkuaz kart ile ilgili resmi olarak aşağıdaki yazı csgb nin resmi sitesinde yayınlanmıştır.

Turkuaz Kart:

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim seviyesi, mesleki tecrübeleri, bilim ve teknolojiye olan katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının Türkiye ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilecektir.

Turkuaz Kart, ilk 3 yılı geçiş süresi olmak suretiyle verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Geçiş süresi içinde 15. madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kart’ta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu halinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına 180 kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart Sahibinin Eşi ve Çocukları :

Turkuaz Kart sahibi yabancının, eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni (oturma izni) yerine geçen belge verilecektir.

Turkuaz Kart sahibi yabancı bu kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı  tüm haklardan istifade eder.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak kabul edilir.

Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu hükümde beyaz kimlik kartı yani koruma kartı olan Suriyeleri kapsamayacağını açıkça belirtmektedir.

14/03/2017 Tarihinden sonra yayınlanan bilgiler :

3 Yıllık geçiş dönemi olacak. İsteyenler bu 3 yıl sonunda Türk vatandaşlığına başvuru yapabilecek. Türk vatandaşı olmayıp sadece Turkuaz Kart kullananlar seçme ve seçilme hakkına sahip olamayacak.

Konuyla ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de 14 Mart 2017 günü yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kimler Turkuaz Kart Alabilecek ?

– Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilenler,

– Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdam gibi özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak kabul edilenler,

– Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan, uluslararası düzeyde stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacılar,

– Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olanlar,

– Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunanlar.

Kart sahiplerine tanınan hak ve yükümlülükler :

– Süresiz çalışma iznine sahip olacaklar,

– Askerlikten muaf olacaklar,

– Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme haklarından yararlanamayacaklar,

– Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet konularında Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata tabi olacaklar,

– Üç yıllık geçiş döneminin sonunda kendileri ve yakınlarına, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması koşuluyla Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Üniversite Öğrencileride Başvurabilecek 

Yönetmeğe göre, Türk üniversitelerinde okuyan yabancılar da gerekli şartları taşıdıkları takdirde mezun olduklarında Turkuaz Kart alabilecek.

Sayfamız devamlı güncel tutulacaktır. Gelişmelerden haberdar olmak için sürekli sayfamızı takip ediniz.

 

 • reply ANDREW ADNAN TOSUNER ,

  Ben 21 senedir Türkiye’de oturuyorum ve buradan emekli oldum ve 2 yıllık çalışma iznim var. Turkuaz kart alabilir miyim?

  • reply Minoo ,

   Öncelikle detaylı bilgileriniz için teşekkür ederim.
   Ben yabancıyım 2 ay sonra yüksek lisanstan mezun olacğıam (İTÜ). Bu durumda ne zaman başvuru yapabilirim? Mezuniyetten hemen sonra tekrar ikamet izni almam gerekicek çünki..

   • reply Yabancı Danışmanı ,

    Merhabalar,
    Heniz Turkuaz Kart başvuruları başlamadığı için şuan maalesef ki başvuru yapmanız mümkün değildir. Lütfen normal ikamet izni alırken j bendine uygun olarak alınız.

   • reply Perviz ,

    Selam ben Perviz Azerbaycan Türküyüm. 20 sene askeri sağlıkçı astsubay olarak çalıştım, emekliye ayrıldım. Kardeşim Türk vatandaşı, annem 7 senedir Türkiyede ikamet ediyor. Ben turkuaz kart alabilirmiyim ? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Saygılarımla.

    • reply Yabancı Danışmanı ,

     Merhabalar,
     Turkuaz kart başvuruları henüz başlamadığı için maalesef ki bu konuda size yardımcı olamıyoruz.

    • reply hilal ,

     Nişanlım Yabancı uyruklu bir ay önce lisanstan mezun oldu . Kart başvurusu yapabilir mi ?

     • reply Yabancı Danışmanı ,

      Merhaba Hilal Hanım,
      Turkuaz kart başvuruları henüz alınmadığı için bu konuda net birşey diyemiyoruz.

     • reply Amirreza ganjeh ,

      Sayın danışman ben iranlıyım ve azeriyim ayrıca ankara üniversitesinde tarım makineleri son sınıf öğrencisiyim okulum uzadı ve lisans öğrencisiyim önümüzdeki sene 6ıncı senem ama az sayıda dersim kaldı bu yaz ankara üniversitesi teknokentte staj yapacağım 3 dilim var türkçe ingilizce ve farsça 25 yaşım var acaba türküaz karta başvurabbilirmiyim

      • reply Yabancı Danışmanı ,

       Merhaba Amirreza Bey,
       Turkuaz Kart başvuruları henüz alınmadığı için bu konuda net birşey diyemiyoruz.

      • reply Habib ,

       Meraba ben yabancı ogrenciyim Üniverste Öğrencisi Azerbeycanlıyım Bu kartı Almak imkanım varmı?

      • reply mezyed ,

       merhabalar ben türkiyeden mühendislik bölümden mezunum ve 5 yılın ikametin var ve hala devam etmekte turkuaz kart alabilirmiyim.

      • reply kutay ,

       Turkuaz kart ile ilgili başvurular başladımı

      • reply Ruskyy ,

       Devlete çalışabilyrmu turkuaz kart sahipleri?

       • reply Yabancı Danışmanı ,

        Merhabalar,

        Devlette çalışma durumu sadece sözleşmeli şekilde söz konusu olabilir. Memur olarak olamaz.

       • reply Zafer ,

        Ben 98 senesinden turkiyede yasiyorum annem turkiye vatandasi ablam yiyenlerim ben zamaninda alamadim annem parkiston hastasi yanliz yasiyor turkiyede ben turkaz ala bilirmiyim

        • reply Yabancı Danışmanı ,

         Merhaba Zafer Bey,
         Turkuaz Kart alma kriterlerinde bu durum söz konusu değildir. Türk Anne veya baba durumdan dolayı vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz.

        • reply Kareem MOHAMMED ,

         Merhabalar,
         Türkiye’de Yaklaşık 7 yıldır oturuyorum, Eğitim(üniversite Lisans) Türkiye’de tamamladım, şuan çalışıyorum çalışma izin de var ama Turkuaz kart sahib olmak istiyorum, şartlar vs bize mail üzerinde ulaştırabilir misiniz?

         • reply Yabancı Danışmanı ,

          Merhaba Kareem Bey,
          Turkuaz kart başvuruları henüz başlamadığı için beklemedeyiz. Çıktığında size mail olarak bilgi göndereceğiz.

         • reply Yassine Khelifi ,

          Hello Sir,
          i have a working permission in Dis Ticaret Mudur since last year and i make a good sales, now my company Renew the working permission again.
          in this case, can i apply for the Turquoise card ?

          • reply Yabancı Danışmanı ,

           Hello Yassine,
           Still Turquosie card not started so you can apply work permit, when this card progess start you can check if you are suitable for this card you can apply.

          • reply salih ,

           Merhaba ben ailemle 1.5 seneden biri turkiyede oturuyorum, mühendisim 26 sene önce turk üniversitesinden nezunum. Bu durumda turkuaz kart bizi kabsarımı acaba ?

           • reply Yabancı Danışmanı ,

            Merhaba Salih Bey,
            Şuan Turkuaz Kart’ın verilme şartlarını net şekilde malesef bilemiyoruz biraz daha beklemeniz gerekiyor. Lütfen sitemizi takip ediniz.

           • reply İhab ,

            Merhabalar ben Suriyeli doktorum Atatürk Üniversitesinden 4 gün sonra mezun olacağım
            vatandaşlık için başvurdum ve başvurum Genel Müdürlüğe gittiği görünüyor
            Ailemi Şam’dan getirtmek istiyorum ne yapabilirim ? ve bu durumda Turkuaz Kart için başvurabilir miyim acaba?. saygılarımla

            • reply Yabancı Danışmanı ,

             Merhaba İhab Bey,

             Başvurunuz sonuçlandıkdan sonra meşruaatlı vize başvurusu yaparak ailenizi getirtebilirsiniz. Turkuaz kart için maalesef henüz başvurular başlamadıç

            • reply Ümit ,

             Merhaba ben Ümit
             İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans Türk okullu mezuniyim ve şimdi doktora öğrencisiyim akademisyen çalışmak istiyorum ve bilim mesleğinde
             Lütfen benim kart alma şansım varmı

             • reply Yabancı Danışmanı ,

              Merhaba Ümit Bey,

              Genel olarak alabilir gözüküyorsunuz fakat bu konuyla ilgili detaylar netleşmedi lütfen sitemizi takip ediniz.

             • reply tamara deveci ,

              Ben 12 sene turkiyedeyim 8 sene evliyim eşim türk ama bize hilali var 12 sene universite mevzunum turkuaz kart alabilirmiyim

              • reply Yabancı Danışmanı ,

               Sitemizdeki ön başvuru formunu doldurun Turkuaz Kart başvuruları resmi olarak başladığında sizi bilgilendirelim.

              • reply Akram ZAKY ,

               Merhabalar, Turkuaz kart başvurusun kesin tarihi ile ilgili bilgilendirirseniz sevinirim?

               • reply Yabancı Danışmanı ,

                Merhaba Akram Bey,
                Malesf şuan başvurular için bakanlıktan kesin tarih alamıyoruz sitemizi takip edin kesin başvurular başladığında sitemizde yayınlayacağız.

               • reply Oksana ,

                Merhaba 3 bucuk yıl evlıyım Turk vatandasiyle cocugum da var ve 3 yıldır calısıyorum bana hak dusuyomu?

                • reply Yabancı Danışmanı ,

                 Merhaba Oksana Hanım,
                 Genel olarak Turkuaz Kart nitelikli olan yabancılara verilecek ama kesin detaylar için lütfen sitemizi takip ediniz.

                • reply Mir ,

                 Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili gerekli şartlar nedir acaba ?

                 • reply Yabancı Danışmanı ,

                  Merhaba Mir,

                  Şuan için henüz detaylara sahip değiliz lütfen bizi takip ediniz sayfamız devamlı güncel tutulacaktır.

                 • reply forat ,

                  merhabar ben 3 yil turkiyede ikamet ideyorum. turkuaz kart almak ıstıyorum ama claşma izini olmeyan nasil yapabilir . teşkurlar

                  • reply Yabancı Danışmanı ,

                   Merhabalar,

                   Turkuaz kart ile ilgili henüz başvurular başlamadı lütfen sitemizi takipte kalınız.

                  Yorum Yaz