Beylikdüzü Oturma İzni Danışmanlık

Beylikdüzü Oturma İzni Danışmanlık

Yabancılara verilen ikamet izni belgesi öngörülen süre çerçevesinde Türkiye’de ikamet edebilmesine yönelik bir yasal hak verir. 6458 sayılı yabancılar ve uluslar arası koruma kanunu çerçevesinde ikamet izinleri yabacıların vatandaşlık kazandığı ya da yasal olarak bulunduğu ülkede yer alan konsolosluklardan alınır. Belgeyle ilgili ayrıca bir vize düzenlemesine ihtiyaç yoktur. İkamet iznini elinde bulunduran yabancılar vize izni olmaksızın ülkeye giriş ve çıkış yapmakta serbesttirler. İkamet iznine sahip kişiler ülkemiz içersinde yaşamakta olan yabancı bireylerse izni sürelerinin bitmesi durumunda yasada belirtilen şartları hala taşıyorlarsa ikamet ettikleri il içersindeki göç idaresi kurumlarından genellikle bu kurumlar valilik içersinde yer alır. Buralara gidip ikamet izin belgelerinin sürelerini uzatabilirler. Bunlarında dışında yeni bir ikamet iznine ihtiyaç duyulursa da yeni durumlarını arz ederek ikamet izin başvurusunda bulunabilirler.

Beylikdüzü oturma izni danışmanlık sizlere ihtiyacınız olan bilgileri sunacaktır. 6458 sayılı yabancılar ve uluslar arası koruma kanuna göre ikamet izni işlemlerinden refakat uygulaması sonlandırılmıştır. Ülkemizde yaşamak isteyen tüm yabancılar kendi işlemlerini yapmakla hükümlüdür. Her birey için ayrı izin belgesi işlemi yapılmaktadır. Ülkemizde yaşamak isteyen yabancıların ikamet izin başvuruları yabancıların bulundukları ülkelerdeki konsolosluklardan yapılmaktadır. İşlemlerin takibinde de ikamet izin başvuruları da il merkezilerinde yer alan il göç idaresinde takip edilmektedir. İşlemlerin yapılması çok karmaşık olduğundan danışmanlık hizmetiyle işlemlerinizi çok kolay yapabilirsiniz.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Oturma İzni İşlemleri Süreci

Yabancıların Oturma İzni İşlemleri Süreci

Yabancılar kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere oturma izni alabilirler.

Yabancıların Kısa Dönem Oturma İzni için izlemeleri gereken yol

Türkiye’de mülk sahibi olan yabancı kişilere ve ticari faaliyet yürüten yabancılara 1 yıl süreyle oturma izni verilmektedir. Ülkemizde iş kuracak, ticari faaliyette bulunacak ve taşınmazını olduğunu belgeleyen yabancılar Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ilgili belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

 • İlk defa oturma izni başvurusu yapacak yabancılar
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Pasaport veya pasaport yerine geçebilen ilgili belge ve belgenin fotokopisi
 • Türkiye’de kalacağı süre içersinde maddi açından gerekli imkana sahip olduğuna dair beyanda bulunması istenir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilmiş provizyon belgesi
 • Sağlık sigortasını gösteren belge
 • Satın aldığı konutun kendisine ait olduğunu kanıtlayan belge
 • Genel Sağlık Sigortasına başvuru yaptığına dair belge 

Yabancıların Uzun Dönem Oturma izni için izlemeleri gereken yol

Yabancılar Türkiye’de uzun dönem oturma izni alabilmek için en az 8 yıl kesintisiz ikamet etmiş olmaları gerekmektedir. İkamet durumuyla ilgili belgelerli Göç idaresine teslim ederek işlemlere başlanır.

 • Başvuru için
 • İzin formu
 • Pasaport
 • İzin belgesi
 • İki adet fotoğraf
 • Sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • Satın aldığı konutun kendisine ait olduğunu kanıtlayan belge
 • Türkiye’de kalacağı süre içersinde maddi açından gerekli imkana sahip olduğuna dair beyanda bulunması istenir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilmiş provizyon belgesi

vc_row]

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

[/vc_row]

Türkiye’de Oturma İzni Süreleri Ne Kadardır?

Türkiye’ de yabancıların oturma izin süreleri belli başlı kriterlere göre ayarlanmıştır bu nedenle oturma iznini bir kez aldınız diyelim bu süresiz bir şekilde değildir bunun için size belirtilen süreler vardır bu süreler genellikle sizin Türkiye’ de bulunma koşullarınıza göre değişmektedir. Örneğin bir öğrenci iseniz aldığınız alacağınız oturma izninizin süresi farklı çalışan biri iseniz onun oturma izni süresi farklıdır.

Bu sürelerin sonunda ise oturma izninizin süresini de uzatabilmek gibi bir şansınız vardır. eğer ki size verilen oturma izninin süresi dolmuş ise o zaman yeniden başvurmak için ikamet sürenizin dolmasından sonra 15 günlük bir süreniz vardır. bu 15 gün içerisinde emniyete başvurarak sürenizin uzatılmasını talep edebilirsiniz.

Oturma izni başvuruları en fazla 4 kez olarak planlanmıştır dörtten fazla başvuruda bulunamazsınız. Eğer ki bulunduğunuz adres ya da şehri değiştirmeniz gerekiyorsa o zaman yapmanız gereken aynı oturma izni üzerinden işlem yaptırmaktır bunun için yeniden bir oturma izni çıkartmanıza gerek yoktur.

oturma izni

 YABANCILAR OTURMA İZİNİ İKAMET TEZKERELERİNİN SÜRESİ VE UZATILMASI

Yabancı bir ülke vatandaşının ülkemizde oturma izni süresi beş yıldır. Bu karşılıklı anlaşma gereğince uzun ya da daha kısa olmak kaydı ile değişiklik gösterebilmektedir.

YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİ KAYBEDENLER

Eğer ki Türkiye’ de oturma izniniz herhangi bir nedenden dolayı kaybetmiş iseniz bu çalınmış olabilir o zaman gerekli mercilere mutlaka müracaat etme mecburiyeti doğurur.  Başvuru sonrasında işlemleriniz kontrol edilerek yeniden çıkartılır.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Taşınmazı Olanlar için İkamet ve Vatandaşlık

Türkiye’ de taşınmazı olan yabancı vatandaşların mütekabiliyet kanunu kapsamında oturma izinlerinin süredi de artık uzatılmış oldu bundan önceki dönemlere bakacak olursak bu dönem 3 aylık bir süre ile sınırlı tutuluyordu ancak son yapılan düzenleme bu sürenin 1 yıla kadar uzamasına neden oldu. Bundan sonra yabancılar 1 yıl süreyle oturma izni alabilecekler. Eskiden kısa dönem ikamet izni veriliyordu bu kişilere. Kamuoyunda mütekabiliyet yasası olarak da bilinen Tapu kanununda değişiklik yapılmış oldu.

Açıklanan kararda ülke menfaatlerinin düşünüldüğü açıklandı ve karar bakanlar kurulunca yabancı ülke vatandaşlarına tanındı. Bu sayede onlarında taşınmaz almalarına kolaylık sağlanmış oldu. Bu şekilde 183 ülkenin vatandaşlarına Türkiye’den de konut satışlarına imkan sağlanmış oldu. Bu durum yalnızca konutla sınırlı değil aynı zamanda arsa ya da gayrimenkul sektörünü de kendi kapsamına aldı.  Yasanın artısı olarak bu zamana kadar ülkemizde 2 milyon dolarlık bir taşınmaz satışı varken yaklaşık olarak 5 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor. Uzun vadede satışları oldukça etkileyeceği düşünülerek toplamda 20 bin konuta ulaşılması amaçlanıyor.

ev alana oturma izni

BİR YIL İZİN

Karar resmi gazete’ de de yayımlanarak yürülüğe girmiş oldu buna istinaden de çalışma izni, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni ve iptal şartları düzenlendi.

Oturma izninin ne faydası olacak

 • Öncelikli olarak yabancılara gayrimenkul satışını kolaylaştırdı.
 • Daha uzun süreli olarak Türkiye’ de kalmaları sağlanmış oldu.
 • Türkiye cazibe noktası haline gelecek.
 • İkamet izninin artışı sağlanmış olacak.

10 milyar dolar kadar bir satış rakamı bekleniyor.

Soru ve Sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Canlı Destek sistemimizden, telefon numaralarımızdan ya da ofisimizden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.